x

PRIJAVA NA NEWSLETTER

Ime i prezime
E-mail
Pričekajte molim
O poduzeću

Intermod d.o.o.

Gaženička cesta 1 A
HR-23000 Zadar
Žiro račun:
2402006-1100040359
Devizni račun:
700100-3502376
Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
BIC:
ESBCHR22
IBAN:
HR8124020061100040359
EORI:
HR40095595710
MBS:
060028828
MB:
3502376
OIB:
40095595710
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru.
Temeljni kapital od 44.734.800,00 Kn i u cijelosti je uplaćen.
Zastupan po gosp. Miroslav Kovačević.

Kontakt forma

Za sva pitanja slobodno nam se obratite putem kontakt forme. Naše osoblje će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.